Sestry Sihelské

Tri sestry - Lenka, Danka a Paťka Sihelské z Poltára.

Od siedmich rokov sme navštevovali základnú umeleckú školu v Lučenci - husle a spev, popritom sme 5 rokov hrali a spievali v Detskom Folklórnom súbore Vrchárik v Hriňovej. Každoročne sme boli súčasťou Detvianskych folklórnych slávností a Kolieska v Kokave.

Potom sme hrávali vo Folklórnom súbore Rimavan z Rimavskej Soboty (kde vypomáhame dodnes) a popri štúdiu na vysokej škole sme všetky spievali a hrali vo vysokoškolskom folklórnom súbore Zobor v Nitre. Po ukončení VŠ odišla Danka do Bratislavy, kde ju prijali do speváckej zložky Sľuk-u, kde spieva dodnes, medzitým pracovala ako metodička pre folklór na osvete v Lučenci a Bratislave.

Lenka pracovala ako učiteľka huslí v Lučenci, potom robila kontrolórku vo Zvolene a teraz na Ministerstve kultúry v Bratislave. Najmladšia Paťka študuje ruský jazyk a tancuje a spieva vo FS Zobor v Nitre.

Lenka a Danka hrajú spolu v ľudovej hudbe z Novohradu a s ĽH FS Zobor už šiesty rok doprevádzajú spevákov na celoslovenskom kole súťaže Slávik Slovenska. Všetky tri spolu robíme svadobné čepčenie a vystupujeme aj ako Trio Sestry Sihelské a vtedy interpretujeme naše obľúbené dievčenské piesne z Novohradu, Podpoľania, Gemera, Hontu a Východu.

Danka Sihelská

Je dušou celého CD. Je strednou sestrou, spieva v Sľuk-u, študuje operný spev, primášuje sestrám, organizuje kultúrne podujatia a spravuje umeleckú stránku tria Sestry Sihelské.

Lenka Sihelská

Najstaršia sestra stojí nohami pevne na zemi a je hlavou našej sesterskej rodiny. Pracuje ako kontrolórka na Ministerstve kultúry, je vynikajúca violistka a v našom triu  má na starosti financie a byrokraciu.

Patrícia Sihelská

Najmladšia zo sestier, študuje ruský jazyk v obchodnom styku a tancuje vo FS Zobor. Sesterské trio dopĺňa svojim silným hlasom a pôvabom.

Galéria

Fotografie

Videá

Náš druhý CD nosič sme sa rozhodli vytvoriť aj vďaka vašim pozitívnym ohlasom, milým slovám a vašej podpore. Nebolo pre nás nič krajšie, ako keď ste počas našich vystúpení spievali s nami. A preto sme oslovili opäť tých najlepších, čo doma máme a to nielen spevákov, ale aj detský folklórny súbor Jánošík z Lučenca. Materiál sme čerpali z výskumu v Ábelovej od pána Ivaniča, pani Knapekovej, Salajovej a Čemanovej, taktiež z knižných publikácií: Od Petrovca do Málinca III. – Kvetoslava Benková 2007, Povedz že mi moja milá povedz – Pavol Jánoš 1990, Slovenské ľudové piesne 2 – Dr. František Poloczek 1952, Keď si ja zaspievam – Štefan Lami 1988, no veľkým prínosom pre nás bol výskum z Budinej 1978-1981, ktorý nám vďaka pani Marianne Bárdiovej poskytla speváčka a rodáčka z Novohradu pani Eva Švajdová rod. Barcajová. Veľká vďaka za poskytnutý piesňový materiál patrí taktiež aj Radoslavovi Orávikovi. Keď sme sa pozerali na kopu získaného materiálu, uvedomili sme si, že ak tieto piesne nezachováme, tak to možno už nikto neurobí a dedičstvo našich predkov upadne do zabudnutia. Preto sme repertoár rozšírili aj o ďalšie obce Novohradu. Výber piesní a umelecké prevedenie mala na starosti sestra Danka, organizačné a finančné zabezpečenie bolo na mne a sestra Paťka sa riadila našimi pokynmi J. Na doprovod sme si ako obvykle vybrali výborných muzikantov. Veríme, že to, o čo sa snažíme, ocenia aj generácie po nás a budú v šírení a zachovávaní piesní pokračovať. Predovšetkým si ale želáme, aby sme v nás všetkých vzbudili národnú a regionálnu hrdosť a nezabudli na to, odkiaľ pochádzame. MS

Kúpiť CD na Spinaker.sk

SKLADBY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kot si kcela (Kalinovo), Mať moja (Budiná)
Dobrý večer, dobrý deň, Kěd son bola (Budiná)
Stojí hruška, stojí hruška (Šápov)
Milovala son šuhaja (Málinec), Seďí slávik (Lešt)
Tí Leštianski mládenci (Lešt), Ábelovka ďiovka (Ábelová)
Bola som ja, Brieži sa gu dňu, Ťeraz mi je (Turie pole)
Pri Prešporku na Dunajku (Ábelová)
Roztrhlo sa nebo, Spievala by, Išla žena do mylna (Budiná)
Jaj, bože môj, svet môj márny (Budiná)
Pod obločkon vyriastla jedlička, V našom dvore (Budiná)
Hora, hora, Ó ňešťastný ten stromeček (Budiná)
Sedí táčik na rakyte, Ábelovskje tie tri zvony (Ábelová)
Povedz mi môj milý
Na zeľené lúčky (Kalinovo), Zasadiu son (Budiná)
Večer večerička, Nechodievaj večer, Po bystrej vodičky
Bľadožltie ruže začali prekvitať (Budiná)
Horička zeľená, Čo sa stalo v tej našej dedine (Budiná)
Keď son išiel na vojnu (Budiná)
Veje vetrík po doline (Hradište)
Jaj, bože mój, Majťe oči, majťe (Málinec)

Spotify


Podnet pre vytvorenie CD s Novohradskými piesňami prišiel počas rozborového seminára na speváckej súťaži v Lučenci, ktorú som ako pracovníčka osvety organizovala.

Zistila som, že rodičia a učitelia interpretov nemajú odkiaľ čerpať regionálne ľudové piesne, tak som napísala projekt. Výber piesní je z publikácií Lučeneckej knižnice a z terénneho výskumu u pána Ivaniča – bývalého starostu Ábelovej, ktorý mi naspieval 12 Novohradských piesní.

Oslovila som tých najlepších spevákov z Novohradu a keďže piaty rok spievam v Sľuk-u, prizvala som si na spoluprácu Ľudovú hudbu pod vedením Zuzany Pokornej. S byrokraciou, organizáciou a projektmi mi od začiatku pomáhala najstaršia sestra Lenka. Týmto CD chceme zviditeľniť, zachovať a šíriť  Novohradské piesne, predstaviť spevácke talenty, ktoré  odtiaľto pochádzajú a pomôcť učiteľom, rodičom a vedúcim FS v aktívnej činnosti.

Želáme si, aby tieto nádherné piesne robili radosť všetkým milovníkom folklóru, dotkli sa vašich sŕdc a zanechali vo vás príjemnú spomienku.

S vďakou Danka Sihelská

Kúpiť CD

SKLADBY

1. Prečo si sa milý, Ligoce sa

2:55

2. Čo sa stálo v Kalinovské dedine, Aká je to hora
3. Zasiala son bazaličku
4. F prostred Kalinove závisnicu mán
5. Nepovec mojmilá nikomu
6. Pod obločkon ruža kvitne
7. Ešte Vám mamička, U Mázorov dvanác hlaníc hotujú
8. Pod Belehradom
9. Vzala voda Ábelovskie mosty, Ábelovskie zvony
10. Kot son išiou okolo
11. Šípová ružička, Virástou rozmarín na suchon koreni
12. Kalinovskó šíre pole, Píš mi milá, píš mi
13. Dobre mi je dobre
14. Pod kostolom na tom vŕšku, Na tom našom priedomí   
15. Popod horu chodela
16. Milí mój frajér mój, Nemán peňaz, buden mať
17. Chodín smútna po ton poli, Veďjem si ja, veďjem
18. Voda sa vyliala, V Ábelovskom potoce
19. Konope, konope, Páči sa mi v svete šuhaj, páči 

3:08
3:30
1:42
1:20
2:00
3:11
2:04
2:49
2:54
4:05
3:52
2:03
1:59
2:35
2:28
3:52
3:14
2:34

SPEV:

Danka Sihelská (1, 2-sólo, 6, 7, 9, 11, 14-sólo, 17, 18, 19-sólo)
Lenka Sihelská (1, 2, 6, 7, 14, 17, 18, 19)
Patrícia Sihelská (1, 2, 6, 7, 14, 17, 18, 19)
Ivana Ecetová (3, 7, 17-sólo)
Lenka Spodniaková (7-sólo, 13)
Mária Kadancová (2, 16, 17, 18)
Laura Rendeková (12, 15)
Adrián Rendek (8, 12)
Lenka Ivanová (4, 10)
Mike Hric (5, 10)

ĽUDOVÁ HUDBA:

Zuzana Pokorná – primáš
Jozef Lednický – II. husle
Peter Mikulec – viola
Peter Ľupták – viola
Andrej Jarolín – cimbal
Tomáš Gašpierik – kontrabas

VÝBER PIESNÍ:

Danka Sihelská

ARANŽMÁN:

Peter Mikulec

MASTERING:

Ján Mudroch

Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili, našim rodičom, pánovi Ivaničovi za poskytnutie piesňového materiálu a požičanie Ábelovských krojov, Tonovi a Danke Trebuľovcom, Dušanovi Dymovi, Jánovi Karlíkovi, Peťovi Sihelskému, Viktórii Poliačikovej, Ľubomíre Karmanovej, všetkým spevákom a ich rodičom – rodine Hricovej, Ivanovej, Rendekovej, pani učiteľke Adele Gerátovej, Michalovi Valentínymu, Ivane Gubalovej, Zuzane Pokornej a Peťovi Mikulcovi, Adamovi Vakošovi, Martinovi Kiapešovi a sponzorom: Mesto Lučenec, LG KRONO, s.r.o., HAVIT, s.r.o, Roman Király – STAVOINŠT, Pavel Meký, geodet – Ing. Ján Šága, Plutos – rodina Imrovičová, Bazár Lacný Paľo – Pavel Sihelský, NUO net-tv-fon, Vladimír Očenáš, Štefan Jahôdka, Martina Tóčiková, Braňo Matuška, Ing. Dušan Nociar – PROMaR Poltár.

Aktuality / Články

Udelenie CENY PRIMÁTORA - Sestry Sihelské

V bežnom živote nemáme čas všímať si vzácnych ľudí okolo seba, sme príliš uponáhľaní, pohltení stresom. Piatok, 2. februára 2018, sme sa na chvíľu zastavili, započúvali sme sa do krásnych slovenských melódií, vzdali sme úctu a vďaku trom úžasným dievčatám, ktorým sudičky dali do vienka vzácne dary: skromnosť, vytrvalosť, lásku k ľuďom, úprimný vzťah k ľudovým tradíciám a hudobný talent...

https://www.poltar.sk/fotoarchiv/rok-2018/udelenie-ceny-primatora-sestry-sihelske-718sk.html

Vystúpenia SestierSihelských v roku 2019

27.4. - Svadobná odobierka + čepčenie v Poltári
25.5. - Otvoreniekúpeľnej sezóny v Dudinciach
1.6. - Svadobné čepčenie v hoteli Bratislava v Bratislave
22.6. - „Na Jána“ v Málinci
29.6. - Svadobné čepčenie v Modre
6.7. - Folklórny festival Východná (Sľuk – Danka)
28.7. - Folklórne Oravice – prírodný amfiteáter Oravice
10.8. - Dni obce v Príbelciach
11.8. - Folklórny festival Očovská hruda – Galaprogram
17.8. - Dni obce v Haliči
24.8. - Dni obce Lupoč
14.9. - Svadba + čepčenie v Turčianskych Tepliciach
28.9. - Svadba + čepčenie v Lučenci
28.10. - 70. výročie založenia Sľuk-u v Bratislave(Danka)
12.12. - Vianočný koncert vSlovenskom rozhlase v BA

Najbližšie vystúpenia Sestier Sihelských v roku 2018.
Na týchto kultúrnych podujatiach nás môžete vidieť
a počuť:

4.5. - Majáles Breznička (Sestry Sihelské  a Ľudová hudba z Novohradu)
5.5. - Svadba Lučenec s Ľudovou hudbou z Novohradu + odobierka a čepčenie
11.5. - Rodinná oslava v Hriňovej (uzavretá spoločnosť)
19.5. - Varenie  Halušiek v Poltári
26.5. - Rodinná oslava v Detve s Ľudovou hudbou z Novohradu (uzavretá spoločnosť)
2.6. - Svadba na Vígľašskom zámku s Ľudovou hudbou z Novohradu
9.6. - Šamorín hotel Kormorán – 8. Ročník festivalu európskeho priateľstva
16.6. - Obec Kriváň - Tradičná chuť Podpoľania
16.6. - Dni obce Kalinovo
16.6. - Hrad Devín Bratislava - Billy Barman a dievčatá zo Sľuk-u (Danka účinkuje)
22.6. - Hrad Trenčín - Billy Barman a dievčatá zo Sľuk-u (Danka Sihelská)
23.6. - Amfiteáter Banská Štiavnica – Billy Barmana dievčatá zo Sľuk-u (Danka Sihelská)
29.6. - Zvolenský zámok – Danka účinkuje na koncerte „ Billy Barman a dievčatá zo Sľuk-u“
30.6. - Dni obce Beňuš
30.6. - Chateau Belá (Okres Nové Zámky) Svadobné čepčenie + vystúpenie
5.7. - Festival Pohoda – Danka účinkuje na koncerte „Billy Barman a dievčatá zo Sľuk-u“
8.7. - Detva – Podpolianske slávnosti (účinkujeme v galaprograme)
21.7. - Dni obce Divín
21.7. - Rodinná oslava (Breznička) (uzavretá spoločnosť)
28.7. - Lučenec – Novohradský festival (amfiteáter)
3.8. - Kokava nad Rimavicou – Festival Koliesko - pri fontáne a vo večernom programe "Album Igora Kovačoviča" v KD
10.8. - Festival GRAPE – Danka účinkuje na koncerte „Billy Barman a dievčatá zo Sľuk-u“
11.8. - Dni obce Babinec
11.8. - Svadba Lučenec + čepčenie (ĽH z Novohradu)
25.8. - Dni mesta Lučenec
25.8. - Svadba Malatiná (ĽH z Novohradu)
31.8. - Modra – svadobné čepčenie
1.9. - Dni obce  Vidiná
1.9. - Svadba Rimavská Sobota – spievanie v kostole počas svadobného obradu
1.9. - Chrťany – dni obce
1.9. - Tuhár - dni obce
1.9. - Senec – svadobné čepčenie
8.9. - Gombovec Poltár
22.9. - Pod Sobotskou bránou – Rimavská sobota
22.9. - Rodinná oslava – Kalinovo (uzavretá spoločnosť)
6.10. - Hornohradská klobása – Málinec
6.10. - Gaštanové slávnosti – Modrý Kameň
17.11. - Martin – podujatie „Kamarátky a Kamaráti“
14.12. - RTVS – Advent – Koledy
31.12. - Silvestrovská zábava – Zámok Galícia Nueva v Haliči s ĽH z Novohradu

V Brezničke chystajú jubilejný majáles

BREZNIČKA. Akýže by to bol začiatok mája v Novohrade bez Breznického majálesu. Aj tento rok si organizátori populárneho podujatia dali záležať. Veď to bude jubilejný 10. ročník. Na sklonku tohto pracovného týždňa a aj v sobotu sa do Brezničky oplatí ísť...

https://mynovohrad.sme.sk/c/20815292/v-breznicke-chystaju-jubilejny-majales.html

MY Novohrad - Krst prebiehal vo víre silných emócií (+FOTO, VIDEO)

LUČENEC. Krst nového cédečka, ktoré prednedávnom vydali sestry Sihelské z Poltára, bol plný silných emócií. Lenka, Danka a Paťka spolu so svojimi hosťami pripravili program plný známych, ale aj dávno zabudnutých novohradských piesní. Okrem známych folkloristiek si ich zaspievali aj jedineční speváci. „Na spoluprácu sme si vybrali tých najlepších z Novohradu,“ priblížila Danka Sihelská....

https://mynovohrad.sme.sk/c/20754116/krst-prebiehal-vo-vire-silnych-emocii-foto-video.html#ixzz56hQLt4Sp

TV Locall - Sestry Sihelské predstavili CD piesní z Novohradu

Sestry Sihelské predstavili minulý piatok nové CD. Nájdete na ňom piesne z Novohradu. Ako hostí si prizvali Ivanu Ecetovú, súrodencov Rendekovcov a mnohých ďalších. CD pokrstili vodou z troch prameňov.

https://www.facebook.com/120837487959492/videos/1658698587506700/

Facebook

Kontakty

Ing. Lenka Sihelská

štatutár * informácie a predaj CD
0905 924772

sestrysihelske@gmail.com

OZ Z naŠich srdiečok

OZ Z našich srdiečok
Obrancov mieru 168/16
98701 Poltár

Mgr. Danka Sihelská

čepčenie * ľudová hudba * kultúrny program
0915 359525

dsihelska@gmail.com

CD odberné miesta - všade cena 8€

- Turisticko-informačná kancelária, Námestie mieru 9 (Kapustnice), Detva (priestory bývalej lekárne)
- Turisticko-informačná kancelária, Školská 1573/31, Tic Hriňová
- Obecný úrad Kriváň
- Obecný úrad Halič
- Obchod MH design Masaryková 29 (hlavná), Lučenec (pod sekáčom Lenka), TU JE V PREDAJI AJ SPEVNÍK - 7€
- Rúbanisko II./16, Lučenec - Ivana Gubalová 0915250320
- Školská 9/A, Banská Bystrica - 0915286350
- Bazár Lacný Paľo, Obrancov mieru 16, Poltár - TU JE V PREDAJI AJ SPEVNÍK - 7€
- PROMaR Poltár - Počítače,papier,knihy,darčeky, Školská 745/10, Poltár
- Patrícia Sihelská Nitra - 0907255300
- Lenka Sihelská Bratislava - Staré mesto, Karlovka - 0905924772
- Danka Sihelská Bratislava - Petržalka - 0915359525
- poštou na dobierku - meno a adresu do SMS jednej z nás.

Spinaker.sk
https://www.spinaker.sk/sestry-sihelske-a-ich-hostia

Prajeme príjemné počúvanie :)

Všetky práva vyhradené.

© 2018